av Koloniträdgårdsförbundet

Styrelse 2019:

Owe Grundt, Ordförande (Vald 2018, 2 år).

Tommy Olsson, Kassör (Vald 2019, 2 år).

Göran Engström, Ledamot, (Vald 2019, 2 år), Sekreterare.

Karin Johannesson, Ledamot (Vald 2019, 2 år), Vice ordförande.

Maria Ahlén, Ledamot (Vald 2019, 1 år).

Lars Sundström, Ledamot (Vald 2019, 2 år).

Tomas Ekberg, Ledamot (Vald 2019, 2 år).

 

Victoria Blomqvist Olsson, Suppleant (Vald 2019, 1 år).

Elisabeth Eriksson, Suppleant (Vald 2019, 1 år).

 

Funktionärer:

Revisorer: Ulf Eriksson, Kerstin Westmalm

Revisorssuppleant: Märta Johansson, Margareta Sjöstrand.

Valberedning: Ulla Grundt (sammankallande), Anne Sundström, Gunvor Eriksson.

Studieansvarig: Styrelsen.

Regionens ledamöter och suppleanter i förbundsrådet (Valda 2019, 2 år): 

Ledamöter: Owe Grundt, Lars Sundström.

Suppleanter: Karin Johannesson, Maria Ahlén.

Regionens ledamot i Arrendenämnden (Vald 2017, 3 år): Tommy Olsson.

 

Kontaktperson

Ordförande
Owe Grundt
Säffle
Telefon: 070-671 48 25
Epost: grundt@live.se