Region Värmland

av Koloniträdgårdsförbundet

Den 20 mars kl. 18:00 håller Ängsbacken koloniförening årsmöte och alla medlemmar hälsas välkomna.

Platsen för mötet är Säffle Kyrkas församlingshem, sysalarna.

Efter sedvanliga förhandlingar bjuds det på förtäring och kaffe/te.

Den 21 mars kl. 18:00 håller Ängsbacken koloniförening årsmöte och alla medlemmar hälsas välkomna.

Platsen för mötet är Säffle Kyrkas församlingshem, sysalarna.

Efter sedvanliga förhandlingar bjuds det på förtäring och kaffe/te.

Den 20 aug 2017 hölls ett högtidligt 35-årsjubileum vid Ängsbacken Koloniförening. Föreningens medlemmar och andra inbjudna gäster bjöds på förtäring samt musik och sång. Representanter från andra koloniföreningar i Värmland var närvarande, likaså representanter från Koloniträdgårdsförbundet och från Säffle Kommun.

På bilden ses den nya flagga som Ängsbacken Koloniförening erhöll som jubileumsgåva från Koloniträdgårdsförbundet.