av Koloniträdgårdsförbundet

SÄFFLE

 

Styrelse 2018:

Owe Grundt, Ordförande (2 år).

Tommy Olsson, Kassör (1 år kvar).

Cecilia Nordén, Ledamot (2 år), Vice ordförande.

Kerstin Eriksson, Ledamot (2 år).

Hamid Nori Adam, Ledamot (1 år kvar).

Ulla Ahonen, Ledamot (1 år kvar), Sekreterare.

 

Funktionärer:

Ansvarig för medlemsregistret: Tommy Olsson.

Firmatecknare: Owe Grundt och Tommy Olsson var för sig.

Lotteriansvarig: Ulla Grundt.

Ombud för förhandling/korrespondens med kommunen: Owe Grundt.

Ombud till Regionens årsmöte: Victoria Blomqvist Olsson.

Revisor: Marianne Olsson.

Revisorsersättare: Kerstin Westmalm.

Valberedning: Lars-Åke Karlsson och Ewa Bergman.

Utbildningsansvarig: Owe Grundt.