av Koloniträdgårdsförbundet

SÄFFLE

 

Valda på årsmötet 15 maj 2021:

Styrelse:

Ordförande: Owe Grundt.

Kassör: Tommy Olsson.

Övriga styrelseledamöter: Victorija Altaie, Kerstin Hardin, Azad Makdad.

Suppleanter: Emily Bechara, Esraa Alraja Alshbib.

Revision:

Revisorer: Marianne Olsson, Kerstin Vestmalm.

Revisorssuppleanter: Vakant

Ombud:

Ombud till Regionens årsmöte: Victorija Altaie.

Valberedning:

Valberedning: Mufid Abdulmawla samt Nazih Alsaid Ahmad

 

 

Valda på styrelsemöte 15 maj 2021:

Funktionärer:

Vice ordförande: Victorija Altaie.

Sekreterare: Emily Bechara.

Registeransvarig: Tommy Olsson.

Utbildningsansvarig: Owe Grundt.

Ansvarigt ombud för förhandling och korrespondens med Säffle Kommun: Owe Grundt.

Lotteriansvarig: Vakant.

Ansvariga för städdagar: Owe Grundt och Victorija Altaie.

Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig.